Traženje zlata

Doživi da ti u tanjuru zasvijetle komadići zlata, dječji osmjesi kada sami pronađu zlato… zaista nemaju cijenu… Jedno od mjesta gdje se mogu nalaziti naslage zlata su rijeke i potoci u kojima se nalazi veliko oblo kamenje. To je znak da je tok star i da je voda možda čak milijunima godina ispirala obližnje stijene i zemljane naslage. Budući da je zlato približno 19 puta teže od vode, u pravilu se taloži na dnu korita rijeke ili potoka i ne stigne do mora.